Бюджетна система україни це

13 груд. 2016  Стан бюджету як фінансового плану характеризується показниками: Тема 5. Бюджет. Бюджетна система. Бюджет – це фонд 

Вступ. 1. Поняття бюджетної системи. 2. Види бюджетів, їх характеристика. 3. Взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи України.

Стаття 7. Принципи бюджетної системи України. 1. Бюджетна система України ґрунтується на таких принципах: 1) принцип єдності бюджетної системи 

Автор: Крот Юлія, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»
У бюджетній установі виникла необхідність провести ремонт у санвузлі, зокрема потрібно виконати часткове штукатурення стін та стелі, часткове фарбування стін, установлення лицювальних плиток, що випали, а також ремонт окремих кранів та змішувачів. При цьому площа штукатурення стін в окремих місцях перевищує 1 м 2. До якого виду ремонту віднести такі роботи? Який із варіантів обрати:
1) класифікувати всі перелічені роботи як поточний ремонт;
2) окремі роботи віднести до поточного ремонту, а інші — до капітального;
3) всі роботи розглядати як капремонт будівлі?
За яким КЕКВ у такому разі планувати і проводити видатки, пов’язані з виконанням цих робіт?
Нагадаємо: свого часу Держкомбудархітектури у листі від 30.04.2003 р. № 7/7-401 надав роз’яснення щодо віднесення ремонтно-будівельних робіт до капітального та поточного ремонтів. До речі, попри те, що цьому листу вже понад десять років, своєї актуальності він не втратив і понині. Так, у ньому зазначено, що під капітальним ремонтом будівлі слід розуміти комплекс робіт, спрямованих на заміну, відновлювання та модернізацію конструкцій і обладнання будівель у зв’язку з їх фізичною зношеністю. Метою проведення таких робіт також може бути поліпшення експлуатаційних показників будівлі, покращання її планування та благоустрою території без зміни будівельних габаритів об’єкта. Капремонт передбачає призупинення на час виконання робіт експлуатації будівлі в цілому або її частин (за умови їх автономності). У свою чергу, проведення поточного ремонту передбачає систематичне та своєчасне підтримання експлуатаційних якостей та попередження передчасного зносу конструкцій і інженерного обладнання.

Стаття 7. Принципи бюджетної системи України. 1. Бюджетна система України ґрунтується на таких принципах: 1) принцип єдності бюджетної системи 

Щоб визначитися, які роботи відносяться до поточного ремонту, а які до капітального, необхідно звернутися до Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 р. № 150(далі — Перелік № 150).
Відкривши цей нормативний документ, бачимо, що всі указані у запитанні види робіт належать до поточного ремонту будівлі ( пп. 1.2.9.1, 1.2.9.3, 1.2.9.6 та 1.2.12.12 Переліку № 150). Але в цьому Переліку чітко не визначено, що слід розуміти під частковим штукатуренням стін та стелі. Водночас якщо обсяг таких робіт перевищує 1м 2, то згідно з п.п. 2.9.1 Переліку № 150 їх уже слід класифікувати як капремонт будівлі. Отже, у межах запланованого ремонту будуть виконуватися роботи, які належать як до поточного ремонту, так і ті, що відносяться до капремонту будівлі. Як же діяти в такій ситуації? Чинне законодавство конкретної і обґрунтованої відповіді на це запитання не дає.
Разом із тим у листі від 30.04.2003 р. № 7/7-401 Держкомбудархітектури вказує на такий важливий момент. Зокрема, якщо будівля в цілому не підлягає капремонту, то комплекс робіт з поточного ремонту може враховувати окремі роботи, які класифікуються як капітальний ремонт. Виняток становлять роботи, які передбачають заміну та модернізацію конструктивних елементів будівлі. Це означає, якщо більшість запланованих ремонтних робіт належить до поточного ремонту, за винятком одного-двох видів робіт, які можна віднести до капремонту, то весь комплекс робіт слід розглядати як поточний ремонт будівлі. І навпаки, у разі якщо серед таких робіт буде більше тих, що класифікуються як капремонт, тоді ремонт в цілому варто вважати капітальним. Звісно, у кожному конкретному випадку передусім необхідно ретельно проаналізувати перелік запланованих робіт на предмет того, до якого виду ремонту вони належать. І тільки після цього можна зробити висновок щодо віднесення всього комплексу робіт до капітального чи поточного ремонту.

Бюджетна система: Навчальний посібник / [Баранова В.Г., Дубовик О.Ю., частин Державного бюджету України, системі бюджетного вирівнювання та.

Очевидно, у вищеописаній ситуації йдеться про поточний ремонт будівлі. Чому? Насамперед тому, що всі види зазначених робіт, окрім одного, належать до поточного ремонту. Ще одним аргументом є те, що ремонту підлягає лише одне приміщення (санвузол), а не вся будівля. До того ж метою такого ремонту є не відновлення чи заміна конструкцій, а лише підтримання їх експлуатаційних якостей.
Що стосується застосування КЕКВ, то відповідно до п.п. 5 п.п. 2.2.1 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333 (далі — Інструкція № 333), видатки на придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту будівлі та благоустрою території необхідно проводити за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар». Здебільшого, цей КЕКВ застосовують, коли будівлю (приміщення) ремонтують власними силами. Якщо ж ви вирішили для виконання робіт з поточного ремонту звернутися до сторонньої організації, то витрати на оплату цих послуг слід здійснювати за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» ( п.п. 8 п.п. 2.2.4 Інструкції № 333). А от видатки на капітальний ремонт будівлі бюджетної установи (у тому числі на оплату будівельно-монтажних робіт, придбання будівельних матеріалів та обладнання, виготовлення проектно-кошторисної документації) треба планувати за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів». Такою є вимога п.п. 3.1.3.2 Інструкції № 333.
І насамкінець згадаємо про особливості фінансування ремонту, а точніше про обмеження витрачання бюджетних коштів на такі цілі. Наразі існує заборона проведення ремонтів приміщень бюджетних установ за рахунок коштів держбюджету. Вказівку на це містить п. 1 Заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, затверджених постановою КМУ від 01.03.2014 р. № 65 (ср. 031233400). Така заборона не стосується ремонту приміщень, що перебувають у аварійному стані, а також приміщень навчальних закладів, ремонт яких здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду з метою дотримання вимог санітарних норм та норм пожежної безпеки.
Окрім того, бюджетні установи можуть відремонтувати будівлю (приміщення), що перебуває у їх власності, тимчасовому користуванні, за рахунок коштів спецфонду. Але це мають бути не аби-які кошти спеціального фонду, а отримані на конкретно вказану мету як гранти, міжнародна технічна допомога чи благодійні внески.

Бюджетна система ценностей

5 груд. 1990 Бюджетна система складається з Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих 


Бюджетна система України ґрунтується на таких принципах: 1) принцип єдності бюджетної системи України - єдність бюджетної системи України 

Основи бюджетного устрою і бюджетної системи України та принципи їх побудови. Бюджетні права в Україні. Принципи розподілу доходів і видатків 


10 трав. 2012 Бюджетна система України – сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, 


Бюджетна система України грунтується на таких принципах: 1) принцип єдності бюджетної системи України — єдність бюджетної системи України 

Бюджетний устрій — організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, розподіл доходів і видатків між окремими ланками, правові 


У всіх державних утвореннях: і в унітарних, і у федеральних — обов´язковим елементом є бюджетна система. За організаційною формою бюджетні 


7.2. Бюджетний устрій і бюджетна система У державних формуваннях будь-якого типу обов'язковим елементом є бюджетна система. Структура 

У статті розглянуто сутність бюджетної системи та її взаємозв'язок з устроєм держави. Розкрито основні етапи становлення бюджетної системи 


Бюджетна система України: принципи побудови. Правові засади бюджетної системи становлять Конституція України, виданий на її основі Бюджетний 


Сучасна бюджетна система сформувалася на базі бюджетних відносин, які були у Радянському Союзі. Нині здійснюється реформування всіх сторін 

Бюджетне пристрій визначає організацію державного бюджету і бюджетної системи країни, взаємовідносини між її окремими ланками, правові засади 


Бюджетна система - це сукупність окремих її ланок, що пов'язані між собою відповідно до діючого законодавства, та базуються на певних принципах.


У державних утвореннях будь-якого типу обов'язковим елементом є бюджетна система. За формою бюджетні системи мало чим різняться одна від 

Згідно з Бюджетним кодексом України бюджетний устрій -це визначена правовими нормами організація і принципи побудо¬ви бюджетної системи, 


Мета формування знань з організації і функціонування бюджетної системи та проведення бюджетної політики. Курс має теоретико-прикладний 


Бюджетна система України — сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного та 

Бюджетна система України складається з державного бюджету та місцевих бюджетів. 2. Бюджетами місцевого самоврядування визнаються бюджети 


Бюджетний устрій і бюджетна система. Вертикальна структура бюджету за рівнями влади характеризується двома поняттями: бюджетний устрій і 


Структура бюджетної системи визначається ступенем розподілу повноважень з концентрації фінансових ресурсів та їх використання між органами 

Вертикальна структура бюджету держави за рівнями влади характеризується двома поняттями: бюджетний устрій та бюджетна система. Бюджетний 


Меню

Бухгалтерский учет затрат в торговле


Индекс потребительских цен на услуги 2017 год


Ооо акцепт агентство


Механизм для бачка унитаза цена


Индекс роста потребительских цен по годам


Протокол закрытое акционерное общество


Погашение внешнего государственного долга


Адм депозитная машина


Стоимость жизни студента


Договор банковского вклада пример


Овердрафт авангард


Об утверждении общих требований расчета нормативных затрат


Облигации государственного займа описание


Инвесторы в кирове


Инвестор кредиты под залог квартиры


Факел социализма алтайский край


Неустойка за нарушение сроков оплаты по договору


Открытое акционерное общество красное знамя


Закон энгеля


Потребность экономики в рабочей силе


Профессиональный союз тк рф


Размер трудовой пенсии по старости формула


Социализм xxi века


Нецелевое использование бюджетного кредита


Развития современной бюджетной системы


Социализм штрассера


Социально рыночная модель экономического развития


Достоинства и недостатки смешанной экономической системы


Взаимозаменяемые экономические блага это такие блага


История коммерческого кредита


Инвесторы в калининграде


Зао фондовая биржа


Автомобиль в кредит с государственной поддержкой


Топливный фактор размещения производства


Понятие и формы государственного кредита


Разграничение полномочий по уровням бюджетной системы


Права инвесторов и гарантии их реализации


Совершение протеста векселя нотариусом


Порядок назначения досрочных трудовых пенсий


Гарант индекс потребительских цен


Заявление компенсация расходов на уплату государственной пошлины


Как рассчитать дотацию


214 фз судебная практика неустойка


Акционерное общество лидер


Оферта visa qiwi wallet


Государственный долг стран мира 2017


Оферта


Эмиссия лексическое значение


4 федеральный закон об аудиторской деятельности


Если нет трудовой книжки как оформить пенсию